Əlaqə

Ünvan: Bakı şəhəri, AZ1122,/H.Zərdabi pr.78
Telefon: (+994 12) 433 22 97;      (+994 50) 722 33 34
Abunə: (+994 55) 360 55 99;        (+994 70) 360 55 99
Elektron poçt: info@fuyuzat.az