Mədəniyyət

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat

Humayun

Loğman xəstənin uyuduğu çadırdan çıxıb Babur şahın hüzurunda ikiqat əyilərək təzim etdi; hökmdar...

Şəxsiyyətlər

Təhsil