Xəbərlər

Mövlana Cəlaləddin Ruminin “Eşq pərvanəsi” kitabı rus dilinə tərcümə edilib

Mütəsəvvif Mövlana Cəlaləddin Ruminin əsərlərinin seçmələrindən ibarət “Eşq pərvanəsi” kitabı çoxsaylı oxucuları nəzərə alaraq ilk dəfə rus dilinə tərcümə edilib.

“Füyuzat”ın məlumatına görə, ilk dəfə Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 illiyi münasibətilə YUNESKO tərəfindən 2007-ci ilin “Mövlana ili” elan olunması ilə əlaqədar Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun (MİMTA) layihəsi əsasında çap olunan kitab 2023-cü ilə qədər 6 dəfə Azərbaycan dilində nəşr olunub.

“Eşq pərvanəsi” kitabı ilk nəşrindən etibarən minlərlə oxucunun rəğbətini qazanıb. Məhz rusdilli oxucuların da diqqət mərkəzində olması nəzərə alınaraq MİMTA Yayımları tərəfindən kitabın rus dilinə tərcüməsi məqsədəuyğun hesab edilib. Artıq rusdilli oxucular da kitabı əldə edərək oxuya bilərlər.

Qeyd edək ki, Mövlana təxəllüsü ilə tanınan Cəlaləddin Rumi orta əsrlər Şərqinin dahi mütəfəkkiri, şairi və haqq aşiqidir. O, insanları mənəvi paklığa çağıran, daxili təkamül yolu ilə sevgini, şəfqəti, qardaşlığı bütün insanlara tövsiyə edən və bütün dinlər və millətlər tərəfindən təqdir edilən böyük şəxsiyyətdir.

Oxuculara təqdim edilən bu kitab Mövlana Cəmaləddin Ruminin “Divani-Kəbir”, “Fihi Ma-Fih”, “Məcalisi-Səbə”, “Məktubat” və “Məsnəvi” əsərlərindən seçmələrdən ibarətdir. Kitab Azərbaycan dilinə Muxtar Cəfərli tərəfindən ərəb, fars və türk dillərindən tərcümə edilib. Rus dilində nəşri isə Azərbaycan dilinə tərcüməsi əsasında hazırlanıb. Kitabın hər iki dildə nəşrini MİMTA Yayımlarından əldə edə bilərsiniz.