Füyuzat 135

Həmid Nitqi Aytan – kədərin gülümsəyən işığı

Görkəmli hüquqşünas, pedaqoq, şair, dilçi və ədəbiyyatşünas alim, İranda müasir ictimaiyyətlə əlaqələr elminin banisi, ensiklopedik bilgi sahibi mühacir Həmid Nitqi Aytan 1920-ci il sentyabrın 11-də Təbrizin məşhur Surxab məhəlləsində dünyaya göz açmış, zəngin həyat və yaradıcılıq yolu keçmişdir.

Həmid Nitqi özü doğulduğu ili “Şeyx Məhəmməd” şeirində belə xatırlayır:

“Sənin gözlərin yumulanda
Mən gözlərimi açdım…”

Könüldən bağlı olduğu alovlu vətənpərvər, mətin inqilabçı Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə eyni “gözəl”ə aşiq olan ədib dünyaya gəlişini və ömür yolunu onunla qırılmaz tellərlə bağlayaraq zəncirin önəmli halqası olmağı bacarmışdı…

Davamı…